Consequenties coronavirus voor dienstverlening SMWO Schouwen

Logo smwo

De door de regering genomen maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus hebben voor de diensten van SMWO consequenties.

Voor de veiligheid van cliënten, vrijwilligers en medewerkers zijn vooralsnog de volgende maatregelen genomen:

 

 • Het kantoor van SMWO in Zierikzee is gesloten en alleen telefonisch bereikbaar: 0113-277111;
 • De Ruilwinkel in Zierikzee is gesloten;
 • Centrum 4SD is gesloten;
 • Alle activiteiten voor jeugd, jongeren en wijkbewoners gaan niet door;
 • Het Postcafé is gesloten;
 • Maatschappelijk Werkers zullen vooralsnog alleen telefonisch contact hebben met hun cliënten, tenzij het noodzakelijk/urgent is. Een afspraak maken kan via het centrale telefoonnummer van SMWO. Deze worden na 6 april ingepland. Er is vanuit het maatschappelijk werk extra aandacht voor cliënten uit kwetsbare doelgroepen. De basisdiensten gaan gewoon door, evenals de bereikbaarheid van het interventieteam voor huiselijk geweld buiten kantoortijd;
 • De bijeenkomsten van Thuis in je Dorpshuis zijn afgelast;
 • Alle sportactiviteiten voor jong en oud zijn afgelast;
 • De vrijwilligers van Vrijwilliger Thuis zullen geen huisbezoek afleggen bij hun cliënten;
 • Contacten zullen zoveel mogelijk telefonisch zijn;
 • De bijeenkomsten van de wijkcirkel zijn afgelast;
 • Alle overige geplande groepsactiviteiten zijn afgelast.

Voor veel mensen is juist het contact met de maatschappelijk werker, de vrijwilliger of de jongerenwerker van groot belang is. Daarom zal SMWO zoveel mogelijk contact met hen onderhouden en hen helpen en ondersteunen waar mogelijk. 'Wij zijn er voor u!'

Contactgegevens maatschappelijk Werk
Wil je hulp of contact met een maatschappelijk werker? Neem dan contact op met het algemene telefoonnummer van SMWO: 0113-277 111