Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis

Kwetsbare kinderen

Door het coronavirus zitten alle kinderen en gezinnen noodgedwongen thuis. De structuur van school valt weg en ook veel sociale contacten. Dat kan zorgen voor spanningen. Voor kinderen die thuis niet veilig zijn, is de situatie nóg moeilijker. Daarom een speciaal crisisfonds. Om kwetsbare kinderen in deze ingrijpende periode te helpen.

Voor wie is het?
Voor kinderen waar nu acute nood is door de schoolsluiting. En dan met name de kinderen die uithuisgeplaatst zijn, kinderen die thuis wonen met een jeugdbeschermingsmaatregel, kinderen in de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en AZC’s en kinderen in de pleegzorg.

Wie kan een aanvraag doen bij het crisisfonds?
Hulpverleners die SKJ geregistreerd zijn of werkzaam in de opvang of AZC.

Wat zijn de criteria en voorwaarden?
Alleen geregistreerde jeugdhulpverleners kunnen een aanvraag indienen. De aanvraag is alleen voor kinderen die uithuisgeplaatst zijn, voor kinderen die thuis wonen met een jeugdbeschermingsmaatregel, voor kinderen in AZC’s, kinderen in de maatschappelijke en vrouwenopvang en kinderen in de pleegzorg, die nu extra hulp nodig hebben.

Meer weten?
Alle informatie over het crisisfonds is te lezen op de website: samen sterk voor kwetsbare kinderen. Of mail naar info@kwetsbaarthuis.nl