Doe het voor Guus

guusje

Doe het voor Guus - Verwijsindex Zeeland

Help Guus, help Guusje en help mede professionals, zoals leraar Guus, die moeite heeft met het in kaart brengen van betrokken organisaties. Doe het voor Guus.

Digitaal systeem
De Verwijsindex van Zeeland is een digitaal systeem waarin zorgprofessionals vanuit gemeenten, scholen en zorginstanties kunnen aangeven dat ze de zorg hebben over een kind of jongere tot 23 jaar. Zo blijft een kind of jongere waar misschien zorgen over zijn in beeld bij deze organisaties en kan er sneller hulp worden gezocht wanneer dit nodig is.

Wanneer bijvoorbeeld een lerares zich zorgen maakt over één van haar leerlingen kan ze een signaal afgeven via de verwijsindex. Wanneer een andere zorgprofessional, zoals bijvoorbeeld een jeugdarts, ook een signaal afgeeft over hetzelfde kind dan is er een zogenaamde ‘match’. De lerares en jeugdarts kunnen op deze manier samen overleggen, om zo de beste zorg te geven aan het kind.

Toestemming
Voordat er informatie wordt uitgewisseld is er altijd eerst contact met de ouders of de jongere zelf. Samen wordt er overlegd welke informatie er wordt uitgewisseld en met welk doel dat gebeurt.

De Verwijsindex is alleen voor de zorgprofessionals die toestemming hebben gekregen om met dit systeem te werken. De gegevens zijn enkel zichtbaar voor de betrokken professionals.