Even voorstellen: Linda van der Jagt

Linda

Gezond en veilig opgroeien is belangrijk voor ieder kind. Jeugdartsen en -verpleegkundigen zien alle Zeeuwse kinderen en jongeren van 0 tot 19 jaar. Zij kijken hoe het met een kind gaat en of het zich goed ontwikkelt. En ouders worden ondersteund bij al hun vragen, twijfels of zorgen over groei, ontwikkeling en gedrag. Maar wie zijn nou eigenlijk die jeugdverpleegkundigen en – artsen in de gemeente Schouwen-Duiveland? Elke maand stellen we iemand aan jullie voor. Deze keer: Linda van der Jagt.

‘Ik werk nu 6 jaar als jeugdverpleegkundige in team Schouwen-Duiveland en doe dit met veel plezier en passie. Mijn aandachtsgebied zijn kinderen (en hun ouders) van 0-12 jaar.

Vertrouwensband opbouwen
Ik vind het erg leuk om de groei en de ontwikkeling van kinderen te volgen. Gedurende een aantal jaar hebben we kinderen in beeld, hierdoor is de gezinssituatie bekend en kun je een vertrouwensband samen opbouwen. Problemen met zindelijkheid en bedplassen of als kinderen niet lekker in hun vel zitten kunnen veel impact hebben op ouders en hun kind. Het is leuk om als jeugdverpleegkundige dan een bijdrage te kunnen leveren aan het verduidelijken en oplossen van een probleem. Ik vind het daarbij heel belangrijk om te kijken wat past bij het kind/gezin.

Optimale samenwerkingsvaardigheden
Tijdens de vervolgopleiding: Verpleegkundige Maatschappij en Gezondheid die ik net heb afgerond stond mijn werk als jeugdverpleegkundige centraal. Er was ruim aandacht voor werken in het complexe veld van de publieke gezondheidszorg. In de opleiding lag de nadruk vooral op samenwerking. Met optimale samenwerkingsvaardigheden sta je namelijk steviger in je schoenen. En dat helpt in mijn werk, waarbij de nadruk ook ligt op samenwerking, bijvoorbeeld in sociale wijkteams en scholen.

Deskundige zorg
Ik vind het heel belangrijk om mijn steentje bij te dragen in het gezond en veilig opgroeien van alle kinderen van 0-12 jaar. Hierbij speelt het signaleren van mogelijke gezondheidsproblemen, problemen in de opvoeding en in het gezin een grote (preventieve) rol. Ik ben mezelf door het volgen van deze opleiding nog bewuster geworden van het feit dat ik in mijn rol als jeugdverpleegkundige het verschil kan maken. Dit stimuleert mij om de best mogelijke, deskundige zorg te bieden aan het kind en het gezin wat rond hen staat.