Het Rijksvaccinatieprogramma, wat is dat precies?

Vaccinatie

Iedereen in Nederland heeft recht op zorg. Vaccinaties tegen besmettelijke infectieziekten horen daarbij. Daarom hoeven ouders hiervoor niet te betalen. Het programma om je te laten vaccineren wordt georganiseerd door de Rijksoverheid, daarom heet Het Rijksvaccinatieprogramma.

Wat zijn infectieziekten?
Infectieziekten zijn ziekten die worden veroorzaakt door bacteriën, virussen, schimmels of parasieten. Dit worden ook wel micro-organismen genoemd. Er zijn infectieziekten waar je niet erg ziek van wordt en die vanzelf weer over gaan. Andere infectieziekten kunnen wel gevaarlijk zijn. Daar kun je heel ziek van worden. Je kunt een infectieziekte krijgen door besmet eten of drinken, inademen van micro-organismen, contact met iemand die besmet is of door bacteriën die in een wondje komen.

Vooral oudere mensen en jonge kinderen zijn vatbaar voor infectieziekten. Vaccinaties verminderen de kans op ernstige ziekten en zorgen ervoor dat gevaarlijke infectieziekten minder voorkomen.

Waarom is vaccineren belangrijk?
Voor veel infectieziekten is sprake van groepsimmuniteit. Dat betekent dat wanneer veel kinderen ingeënt zijn tegen een bepaalde infectieziekte, deze ziekte minder vaak voor komt. Ook kinderen die niet ingeënt zijn, lopen dan minder risico de infectieziekte te krijgen. Ze worden als het ware beschermd door de groep ingeënte kinderen. Om deze groepsimmuniteit te maken en te houden is het belangrijk dat zo veel mogelijk kinderen ingeënt zijn. Als bijna alle kinderen ingeënt zijn, kan een ziekte zelfs helemaal verdwijnen!

Hoe werkt het Rijksvaccinatieprogramma?
In Nederland is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoordelijk voor het Rijksvaccinatieprogramma.

Een vaccin wordt gezien als een geneesmiddel en dat moet eerst worden onderzocht. Werkt het vaccin en is het veilig om te gebruiken? Dit wordt getest door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen of de European Medicines Agency.

Tegen de volgende ziekten wordt gevaccineerd in Het Rijksvaccinatieprogramma:

 • Bof
 • Difterie
 • Hepatitis B
 • Hib-ziekten
 • HPV (baarmoederhalskanker)
 • Kinkhoest
 • Mazelen
 • Meningokokkenziekte
 • Pneumokokkenziekte
 • Polio
 • Rodehond
 • Tetanus

Wie geeft de vaccinaties?
De jeugdarts en jeugdverpleegkundige bij de  consultatiebureaus, de Centra voor Jeugd en Gezin en de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdiensten in je gemeente geven de vaccinaties. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreert alle vaccinaties onder andere om in de gaten te houden hoeveel kinderen gevaccineerd zijn. Dat is belangrijk om te weten hoe goed we in Nederland beschermd zijn tegen infectieziekten.