Kind in scheiding Zeeland biedt hulp aan ouders en kinderen

Echtscheiding

Een echtscheiding is een heftige periode; voor ouders, maar zeker ook voor kinderen. Naast het regelen van allerlei praktische zaken spelen er ook allerlei, vaak heftige emoties mee. Soms zijn er tegenstrijdige belangen van ouders onderling of van ouders en kinderen. Voor kinderen is dat vaak een traumatische ervaring. In dergelijke situaties kan een scheidingsexpert het gezin helpen om deze lastige situatie zo goed mogelijk door te komen.

De scheidingsexpert handelt altijd vanuit het belang van het kind. Hij/zij kan ouders adviseren over praktische en pedagogische zaken en kan ouders eventueel ook in contact brengen met andere hulpverleners als meer (professionele) hulp nodig is. Omdat hij/zij bekend is met de verschillende instanties op het gebied van jeugd (zorg) en onderwijs, kan de scheidingsexpert zorgen voor afstemming in hulp en ondersteuning van het gezin. Ook professionals kunnen een beroep doen op de scheidingsexpert voor informatie, scholing of het bijwonen van een netwerkberaad. Voor meer informatie: bel of mail naar Annelies Meijers, tel. 06 38324541 of a.meijers@springjeugd.nl.