Ondersteuning bij digitaal onderwijs

Digitaal

Nu het coronavirus er voor zorgt dat kinderen thuis lessen moeten volgen, zijn scholen druk bezig om dat te organiseren. Maar niet alle gezinnen hebben thuis de juiste middelen daarvoor. Er zijn gezinnen waar niet voldoende geld beschikbaar is voor een laptop, Chromebook op PC.

De school en de gemeente zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor een goede oplossing. Als dat niet lukt kan Leergeld Oosterschelderegio misschien hulp bieden. Heeft u een inkomen onder de 120% van het bijstandsniveau en heeft u schoolgaande kinderen in groep 8 van het basisonderwijs of op het middelbaaronderwijs en kan de school of de gemeente waar u woont niet helpen, dan kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld Oosterschelderegio.

Kijk op de website van Leergeld voor alle informatie. Neem (bij voorkeur) contact op met Leergeld Oosterschelderegio via: info@leergeldoosterschelderegio.nl. De aanvrager moet woonachtig zijn in het werkgebied van Leergeld Oosterschelderegio. Leergeld Oosterschelderegio omvat alle dorpen en steden die niet op Walcheren of in Zeeuws-Vlaanderen liggen (die hebben een eigen leergeld organisatie). Er wordt gevraagd naar uw inkomensgegevens en indien nodig naar eventuele schulden. Aan de hand van de uitkomst wordt er bepaald of er geholpen kan worden. Leergeld helpt altijd met spullen nooit met geld!

Bron: Internetbode