De nationale voorleesdagen

School

Doel.

Doelstelling van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. De Openbare Bibliotheken benaderen jaarlijks peuterspeelzalen en kinderdagverblijven om hen te informeren over de campagne. Ook groep 1 en 2 van de basisschool zijn van harte uitgenodigd om mee te doen. De Nationale Voorleesdagen bestaat sinds 2004 en is een initiatief van Stichting Lezen, georganiseerd door de Stichting CPNB.www.nationalevoorleesdagen.nl

Voorlees Tips.

  1. Een boek kiezen die geschikt is voor uw kind. (leeftijd en belevingswereld).
  2. Herhaling.( Hierdoor zal u kind het boek steed beter begrijpen).
  3. Voorleesrituelen. (denk hierbij aan dezelfde tijd en plek).
  4. Voorlezen met stemmentje hoeft niet. Zorg dat u goed articuleert en uw kind aan kijkt.
  5. Moeilijkheid. (Een boek mag best iets te moeilijk zijn. Dit is goed voor de ontwikkeling).
  6. Laat uw kind vertellen. (Kinderen hebben eigen intepretatie over het verhaal. Door uw kind te laten praten tijdens het voorlezen blijft hij of zij betrokken bij het verhaal.
  7. Geniet van het moment dat u doorbrengt samen met uw kind!

Boekstart.

BoekStart is een programma dat het lezen met heel jonge kinderen wil bevorderen én ouders met jonge kinderen wil laten genieten van boeken. BoekStart gaat uit van de gedachte dat kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken een voorsprong (op school) ontwikkelen waar ze hun hele leven voordeel van hebben. Samen een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren, versterkt bovendien de band tussen ouder en kind.

BoekStart is ontstaan naar voorbeeld van het landelijke programma Bookstart in Groot-Brittannië. Daar krijgen ouders drie keer een boekenpakket, voordat hun kind naar school gaat. Onderzoek naar dit programma laat zien dat Bookstart-kinderen met een voorsprong aan het lees- en taalonderwijs beginnen. En dat zij deze voorsprong ook gedurende hun hele schoolloopbaan weten te behouden. Ook in het Nederlandse programma worden boeken verspreid. Hierbij speelt de openbare bibliotheek een actieve rol. De bibliotheek werkt samen met gemeente en consultatiebureau om ouders en kinderen vanaf het allereerste begin met (het lezen van) boeken in aanraking te brengen. 

Voor meer informatie over Boekstart www.boekstart.nl
Voor Boekstart activiteiten in de Oosterschelderegio http://biblioosterschelde.nl/activiteiten/

Hulp nodig of vragen?