Handige links

Fatherson

Opvoeden en gezondheid

www.opvoeden.nl
Stichting Opvoeden.nl biedt betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid aan ouders, jongeren en kinderen.

www.jouwggd.nl
Een website over gezondheid voor jongeren. Je vindt er antwoord op vragen over je lichaam, je gevoel of dingen waar je liever niet thuis over praat.

www.ggdzeeland.nl
Voor informatie over de Jeugdgezondheidszorg of bijvoorbeeld het Rijksvaccinatieprogramma.

www.ggdappstore.nl
Hier vind je een begrijpelijk en transparant overzicht van relevante en betrouwbare gezondheidsapps en websites.

www.gezondinnederland.info
Op deze website helpen Syriërs hun landgenoten wegwijs te maken in zorgland Nederland door betrouwbare informatie te delen.

Veilig Thuis Zeeland
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling.

 

Maatschappelijk werk en jeugd- en jongerenwerk

www.smwosd.nl
SMWO Schouwen-Duiveland is een brede welzijnsorganisatie, die diensten aanbiedt op het gebied van welzijn, sport, maatschappelijk werk en cliëntondersteuning.

 

Gemeentelijke informatie

Sociale kaart Schouwen-Duiveland
Zoek organisaties die ondersteuning bieden op het gebied van zorg en welzijn, wonen, jeugd en gezin of werk en inkomen

Loket Samenleving en Zorg
Het loket Samenleving en zorg is een telefonisch meldpunt, waar Wmo- en jeugdconsulenten én klantmanagers Werk,inkomen met elkaar samenwerken. Samen zoeken we naar de beste oplossing of meest geschikte ondersteuning. U kunt bij het loket Samenleving en zorg terecht voor uw vragen over:

  • Jeugdhulp
  • Zorg/ondersteuning (Wmo)
  • Werk en inkomen (Participatie)

Regelingen voor gezinnen met weinig inkomen
De gemeente Schouwen-Duiveland heeft aan aantal regelingen voor mensen met weinig inkomen. Bijvoorbeeld het declaratiefonds, zwemlesregeling, collectieve ziektekostenverzekering of individuele studietoelage.

Stichting Leergeld Oosterschelderegio
Stichting leergeld Oosterschelderegio verleent bijdragen aan ouders met weinig inkomen voor schoolactiviteiten waarvoor een ouderbijdrage wordt gevraagd. Maar ook voor bijvoorbeeld een nieuwe fiets, sportkleding of computer.

Jeugdsportfonds
Het Jeugdsportfonds betaalt contributie en/of sportattributen voor kinderen van ouders met weinig inkomen.

 

(digitale) media

Media wijsheid
Mediawijsheid.nl wijst je de weg binnen het onderwerp mediawijsheid. Op deze website krijg je informatie over veilig en slim gebruik van (digitale) media. Per thema laten we zien bij welke organisaties je terecht kunt voor meer informatie en/of hulp.

Hulp nodig of vragen?