Het leren is begonnen

School

De vakantie is voorbij. Alle kinderen gaan weer naar school en de peuterspeelzalen hebben hun deuren weer geopend. We hopen dat ze er dit jaar weer veel zullen leren.

Toch leren kinderen het meeste in het gezin. Zoals aankleden, kleuren herkennen, op je beurt wachten, op een prettige toon praten in plaats van schreeuwen en zelf problemen oplossen. Nieuwe vaardigheden en nieuw gedrag leren kinderen het beste als daar (ook) thuis aandacht voor is.

Hieronder volgen enkele ideeën om dat goed te doen:

 • Oefen nieuwe vaardigheden door dingen voor te doen. Kinderen leren veel door te zien hoe anderen het doen. Laat je kind kijken naar wat je doet. Benoem wat je doet en laat je kind het nadoen. Help als het nodig is en moedig je kind aan om het nog eens zonder hulp te proberen. Prijs je kind als dat lukt.
 • Geef zelf het goede voorbeeld zodat je kind ziet hoe hij zich moet gedragen. Je kunt bijvoorbeeld niet van je kind verwachten dat hij een regel als je eigen rommel opruimen naleeft als jij zelf je spullen in huis laat slingeren.
 • Maak gebruik van spontane leermomenten. Wanneer een kind naar je toe komt voor informatie, hulp of aandacht is hij meestal gemotiveerd om iets te leren. Grijp zulke gelegenheden aan om je kind nieuwe dingen te leren. Je kind een pasklaar antwoord geven, stimuleert hem niet om er ook zelf over na te denken. Moedig je kind aan zelf het antwoord te vinden en kijk vervolgens of je hem kunt helpen om meer te leren - welke kleur denk je dat dit is? Ja, rood. Wat is nog meer rood? Zorg wel dat het leuk blijft, dus dring niet te veel aan. Als je kind niet reageert, geef dan gewoon het antwoord en wacht een volgend leermoment af.
 • Maak gebruik van vragen, vertellen, voordoen. Bij vaardigheden die wat ingewikkelder zijn, kun je het beste stapsgewijs aan je kind leren wat hij precies moet doen. Dat gaat op de volgende manier:
  Vragen: Vraag je kind wat de eerste stap is. Wat doen we eerst bij tandenpoetsen?
  Vertellen: Als je kind het antwoord niet weet, vertel hem dan rustig wat hij moet doen. Eerst doen we tandpasta op de tandenborstel. Laat me eens zien hoe jij de tandpasta op jouw tandenborstel doet.
  Voordoen: Als je kind het nog niet zelf kan, help hem dan. Maak bijvoorbeeld de tube open, pak de handen van je kind en stuur zo zijn handelingen. Stop met helpen zodra je kind begonnen is.
 • Prijs medewerking en succes. Prijs je kind wanneer hij meewerkt en ook bij elk succesje dat hij boekt. Benoemen wat je kind zegt of doet, is een goede manier om hem aan te moedigen. Goed gedaan, meisje. Zo moet je tandenpoetsen.
 • Herhaal Vragen, Vertellen, Voordoen bij elke stap zoals tandpasta op de borstel doen, tandenpoetsen, mond spoelen enzovoort.

Spelenderwijs ontdekken kinderen de wereld om zich heen. Door mee te gaan in hun spel en belevingswereld - thuis, buiten

 

Bron: GGD Zeeland
Auteur: Jacqueline Schot, Pedagogisch Adviseur GGD Zeeland

Hulp nodig of vragen?