Recht om te leren centraal tijdens de Dag van de Leerplicht

Leerplicht

Donderdag 21 maart is het Dag van de Leerplicht; een dag om stil te staan bij het recht op onderwijs en ontwikkeling. In Nederland is naar school gaan de normaalste zaak van de wereld en dus vergeten we te vaak dat onderwijs een recht is. Dat recht geldt voor iedere jongere. Maar niet iedere jongeren maakt daarvan gebruik. Bijvoorbeeld omdat hij zonder diploma of startkwalificatie van school is gegaan. Of omdat hij tot de groep langdurige thuiszitters behoort. Overal in Nederland zijn er deze 3e donderdag in maart activiteiten om aandacht te vragen voor dat recht op onderwijs en ontwikkeling voor álle kinderen. Bekijk onderstaand filmpje zie waarom kinderburgemeester Stan van der Wekken naar schoolgaan belangrijk vindt.

Plicht en recht
Naar school gaan is naast een recht ook een plicht. Jongeren zijn leerplichtig tot hun 18e jaar of totdat ze een havo- of vwo-diploma, of mbo-diploma op niveau 2 of hoger (startkwalificatie) hebben. Jongeren tussen 18 en 23 jaar zonder die startkwalificatie worden aangemoedigd om weer een opleiding te volgen. Zij kunnen daarbij begeleiding krijgen van de Regionale Bureaus Leerlingzaken (RBL) voor de Oosterschelderegio, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Klik hier voor meer informatie over de werkwijze van het RBL.