Taalvisite: Leesplezier bij je thuis!

Taalvisite

Lezen is leuk en je steekt er nog wat van op!

Taalvisite ‘Taalvisite’ is een project met als doel taalachterstand bij kinderen tussen de 2 en de 12 jaar te verkleinen, leesplezier te brengen en het lezen thuis te bevorderen. Gedurende 15 weken bezoekt een getrainde vrijwilliger het kind thuis en betrekt ook de ouders erbij om samen te lezen, spelletjes te spelen en te knutselen.

Samenwerking met onderwijs en kinderopvang

Samen met de kinderopvang of de basisschool wordt een gezin aangemeld door de leerkracht of pedagogisch medewerker, in afstemming met het gezin. De leerkracht of pedagogisch medewerker maakt een inschatting voor welk kind & gezin Taalvisite een positieve impuls kan geven aan de leesomgeving thuis.

Aanmelden

Kent u een kind & gezin dat baat zou hebben bij Taalvisite? Op onze website vindt u extra informatie en een aanmeldformulier, dat samen met het gezin kan worden ingevuld.

Meer informatie en contact 

Heeft u vragen, neem dan contact op met de coördinator van Taalvisite via onderstaand mailadres: taalvisite@bibliotheekoosterschelde.nl Meer informatie en aanmelden via www.bibliotheekoosterschelde.nl/taalvisite

Bieb